AffaldVarme Aarhus (AVA)

AffaldVarme Aarhus (AVA)

Brøndum udfører smedearbejde i underentreprise for AffaldVarme Aarhus (AVA) med Brdr. Møller som hovedentreprenør. Brøndum har haft rammeaftalen for AVA i perioden fra 2018-2020 og har vundet rammeaftalen på ny i et nyt udbud. Rammeaftalen løber fra 2020-2022 med mulighed for forlængelse i op til otte år.

Ledningsrenovering samt hovedledningsforlængelser

Omfanget af opgaven

kr. 60 mio.

Entreprisesum

AffaldVarme Aarhus (AVA)

Kunde

15-18

Gns. bemanding

Brdr. Møller

Hovedentreprenør

januar 2020 – januar 2022 (mulighed for forlængelse i op til 8 år)

Projektperiode

Løbende renovering af fjernvarmeledninger og hovedledningsforlængelser i Aarhus og omegn

Brøndum udfører smedearbejde i underentreprise for AffaldVarme Aarhus (AVA). Brdr. Møller udfører arbejdet i hovedentreprise og udfører jordarbejdet.

Brøndum har haft rammeaftalen for AVA i perioden fra 2018-2020 og har vundet rammeaftalen på ny i et nyt udbud. Rammeaftalen løber fra 2020-2022 med mulighed for forlængelse i op til otte år.

Opgaverne i aftalen omfatter fx renovering af fjernvarmeledninger i boligområder, hovedledningsforlængelser og -udskiftninger samt opdimensioneringer af fjernvarmerør i Aarhus By og opland.

Endvidere udfører vi etablering af nye stik i forbindelse med renoveringsprojekter, hovedledningsforlængelser af distributionsledninger ved byggemodninger samt omlægninger i forbindelse med bl.a. ledningsarbejde affødt af ændringer af infrastruktur.

Anvendte faggrupper

"Har du spørgsmål til projektet eller vores faggrupper? Så kontakt mig for at høre, hvordan vi kan hjælpe dig."
Thomas Larsen Afdelingschef, Fjernvarme

Sådan har vi også hjulpet vores kunder